Knjiga: Drago Gradišek – Za vse je kriva ta vražja godba

34,00

Avtobiografija Draga Gradiška
384 strani, trda vezava

Naslov: Za vse je kriva ta vražja godba
Avtor: Drago Gradišek

Besedilo uredila: Darja Dobršek
Besedilo lektorirala: Vidka Kuselj
Grafično oblikovanje: Imprez, Darja Dobršek, s.p.
Fotografije: osebni arhiv Draga Gradiška, Lojza Gradiška, Dušana Urbajsa, Mihe Halerja, Janka Avsenaka, Adolfa Moškona, arhiv Kulturnega društva Pihalni orkester Krško, Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško, Glasbene šole Krško
Fotografi: Jure Fritz, Blaž Mirt, Matic Romih, Goran Rovan, Blaž Šunta, Jure Urek in drugi
Založnik: Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, www.godbakrsko.si
Tisk: Tiskarna Jordan, Drago Jordan, s.p.
Tiskano na papirju Magno Satin 130 g/m2 – notranjost in Magno Satin 150 g/m2 – ovitek
Blagovno znamko Magno zastopa podjetje Europapier Alpe, d.o.o., Leskoškova cesta 14, 1000 Ljubljana, www.europapier.si

Naklada: 700 izvodov
1. izdaja
Krško, 2018

Copyright © Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, vse pravice pridržane.

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
785.12(497.4)
GRADIŠEK, Drago
Za vse je kriva ta vražja godba / Drago Gradišek ; [fotografije osebni arhiv Draga
Gradiška … et al.]. – 1. izd. – Krško : Kulturno društvo Pihalni orkester, 2018
ISBN 978-961-288-428-4
294786048

Kategorija: